Tagged: vishnu

Garuda Kavacham 0

Garuda Kavacham in Sanskrit

Garuda Kavacham in Sanskrit ॥ गरुडकवचम् ॥ अथ गरुडकवचम् । हरिः ॐ । अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनितासुतः । नेत्रे...

Nirjala Ekadashi Vrat Katha 0

Nirjala Ekadashi Vrat Katha in Marathi

निर्जला एकादशी ( Nirjala Ekadashi) वर्षभरात एकूण २४ एकादशी असतात, त्यातल्या निर्जला एकादशीला धार्मिक ग्रंथांमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या व्रतात पाण्याचा त्याग केला जातो म्हणून याला निर्जला एकादशी असं म्हणतात. पाणी किंवा...