Tagged: sarvatmaka shivsundara

Sarvatmaka shivsundara 1

Sarvatmaka Shivsundara | सर्वात्मका, शिवसुंदरा

Sarvatmaka Shivsundara Lyrics in Marathi सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकार या अभिवादना तिमिरातूनी तेजाकडे प्रभू आमुच्या ने जीवना ॥ धृ. ॥ सुमनांत तू, गगनांत तू तार्‍यांमध्ये फुलतोस तू सद्धर्म जे जगतामध्ये सर्वांत त्या वसतोस तू चोहीकडे...