Tagged: Balopasana

Kalavati Aai Balopasana in Marathi 0

Kalavati Aai Balopasana in English | बालोपसना

Kalavati Aai Balopasana in English Om Namaha Shivay Parama Pujya Aai Krut Balopasana Shree Ganpate, vighnanashana, mangalamurute, mushakavahana. Timiri nashisi, nijanyan deoni, rakshisi sada, subhaktalaguni. Khadaga de mala, premarupi he, marina shadaripu, dushta daittay...

Kalavati Aai Balopasana in Marathi 4

Kalavati Aai Balopasana in Marathi | बालोपसना

Kalavati Aai Balopasana in Marathi Kalavati Aai Balopasana ॐ नम: शिवाय परमपूज्य आईकृत बालोपसना बाळगोपाळांस सुचना बाळगोपाळांनो रोज़ सकाळी अंघोळ झाली की तुम्ही या बालोपासनेतिल प्रार्थना म्हणा, म्हणजे तुमचे मन अत्यंत उत्साही बनेल .त्यावर...