Tagged: Amavasya

Pithori Amavasya Vrat Puja | पिठोरी अमावस्या 0

पिठोरी अमावस्या कथा in Marathi

पिठोरी अमावस्या! श्रावण अमावास्येला पिठोरी अमावास्या म्हणतात. ज्यांची मुले जगत नाहीत, अशा स्त्रिया पिठोरीचे व्रत करतात. हे व्रत पूजाप्रधान असून, चौसष्ट योगिनी या त्याच्या देवता आहेत. या व्रताचे विधान असे – श्रावण अमावास्येच्या दिवशी...