Kalavati Mata Aarti

Kalavati Mata Aarti

Kalavati Mata Aarti

ओवाळू आरती माता कलावती। पाहता तुझी मूर्ति मनकामनापुर्ती ।धृ.।
भावे वंदिता तव दिव्य पाउले। संसारापासुनि माझे मन भंगले ।।
तुझ्या भजनी नित चित्त रंगले। झाली ह्रत्तापाची पूर्ण शांति ।१।
गौरवर्ण तनुवरि शोभे शुभ्र अंबर। दर्शनमात्रे लाभे आनंद थोर ।।
भाषणे सकल संशय जाती दूर। विशालाक्ष मज दे गुणवंती ।२।

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *