Category: Sanskrit Stotra

Ramraksha Stotra in sanskrite 0

Ramraksha Stotra in Sanskrit Lyrics

Ramraksha Stotra in Sanskrit Ramraksha Stotra in Sanskrit Lyrics ॥ श्रीरामरक्षास्तोत्रम् ॥ श्रीगणेशायनम: । अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य । बुधकौशिक ऋषि: । श्रीसीतारामचंद्रोदेवता । अनुष्टुप् छन्द: । सीता शक्ति: । श्रीमद्हनुमान् कीलकम् । श्रीसीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोग:...